3 lý do chủ kinh doanh xăng dầu nên trang bị bảo hiểm cháy nổ cây xăng

Xăng, dầu là một trong những loại chất hóa học có tính chất cháy  nổ vô cùng cao. Do đó, nhà nước đã có quy định cụ thể về việc các chủ kinh doanh xăng dầu bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ cây xăng để giảm thiểu thiệt hại xảy ra. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các quy định về loại hình bảo hiểm này! 

Xăng dầu có nguy cơ cháy nổ cao vì thế đối với các loại nhiên liệu dễ cháy nổ cần phải đòi hỏi có các biện pháp để phòng chống cháy nổ trong quá trình vận chuyển cũng như tại các địa điểm kinh doanh. Bên cạnh đó, những nguy cơ rủi ro mà chủ kinh doanh không thể lường trước được. 

Chỉ cần một va chạm, tia lửa điện hoặc địa điểm kinh doanh xăng dầu không đảm bảo an toàn cũng có thể gây ra cháy nổ. Không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn luôn là nỗi ám ảnh của mọi người. 

Để giảm thiểu thiệt hại tổn thất khi xảy ra sự cố cũng như thực hiện các quy định về luật bảo hiểm thì các đơn vị, chủ kinh doanh những loại hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao thì nên tham gia bảo hiểm cháy nổ cây xăng, dầu. 

Bảo hiểm cháy nổ cây xăng dầu

Xăng dầu là những chất hóa học có nguy cơ cháy nổ cao. 

1. Quy định về bảo hiểm cháy nổ cây xăng dầu

Quyền của bên mua bảo hiểm 

 • Các chủ kinh doanh xăng dầu có quyền được lựa chọn đơn vị công ty bảo hiểm được phép kinh doanh loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc xăng dầu. Đồng thời có quyền yêu cầu đơn vị bảo hiểm giải thích và cung cấp các thông tin có liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm thực hiện việc ký kết và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. 
 • Chủ kinh doanh xăng, dầu được phép thỏa thuận với đơn vị bảo hiểm về nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhưng không được trái với các quy định pháp luật. Khi xảy ra rủi ro hỏa hoạn thì đơn vị bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường nhanh chóng, chính xác và đầy đủ theo quy định. Nếu đơn vị bảo hiểm không thực hiện bồi thường theo đúng quy định trong hợp đồng bảo hiểm thì bên mua có quyền khởi kiện dân sự. 

Mức phí bảo hiểm và hình thức bồi thường 

Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các địa điểm kinh doanh xăng dầu năm 2021 được quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/ 2018/ NĐ – CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, theo đó: 

 • Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có tổng số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các tài sản tại một địa điểm dưới 1000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm một năm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu (x) tỷ lệ phí bảo hiểm 0,35%. 
 • Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có tổng số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các tài sản tại một địa điểm từ 1000 tỷ đồng trở lên thì đơn vị bảo hiểm và phía mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm cháy nổ cây xăng dầu trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận. 
 • Hình thức bồi thường bảo hiểm cháy nổ cây xăng dầu là 1 trong 3 hình thức sau: thay thế tài sản bị thiệt hại tổn thất bằng tài sản khác; sửa chữa tài sản bị thiệt hại; trả tiền bồi thường. Trong trường hợp mà cả 2 bên không thể thỏa thuận được với nhau về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền mặt. 

Mức phí bảo hiểm cháy nổ cây xăng dầu Tỷ lệ bảo hiểm cháy nổ cây xăng dầu là 0,3%  đối với tổng tài sản tại một địa điểm kinh doanh xăng dầu dưới 1000 tỷ đồng 

2. Tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ cây xăng.

danh mục tài sản bảo hiểm cháy nổ cây xăng

Danh mục tài sản bảo hiểm cháy nổ cây xăng

Để tham gia bảo hiểm cháy nổ cây xăng, chủ kinh doanh cần kê khai những tài sản cần tham gia bảo hiểm:

 • Nhà văn phòng
 • Nhà mái che trụ bơm.
 • Trụ bơm xăng dầu.
 • Bồn chứa xăng dầu.
 • Xăng 92, 95, E5….
Xem Thêm : Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng

3. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy nổ cây xăng dầu 

Đơn vị bảo hiểm thực hiện xem xét giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau: 

 • Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (được thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm). 
 • Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. 
 • Đơn vị bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự. https://baohiemxangdau.net/

Trên đây là 3 lý do vì sao chủ kinh doanh xăng dầu nên trang bị bảo hiểm cháy nổ cây xăng dầu. Mọi thắc mắc cần tư vấn mua loại hình bảo hiểm này, quý khách xin vui lòng liên hệ baohiemxangdau.net theo hotline: 0902. 642.058. 

NGUỒN THAM KHẢO: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-23-2018-ND-CP-quy-dinh-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-360855.aspx

5/5 - (1 vote)
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.