Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng

Thời gian gần đây, cụm từ “bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng” được nhiều người nhắc đến và tìm hiểu. Vậy loại hình bảo hiểm này có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng là gì? 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng ra đời nhằm mục đích bảo vệ các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong những trường hợp không may bị khiếu nại hay bị dính phải những tình huống kiện tụng phức tạp. 

Trên thực tế, dù làm bất kỳ ngành nghề gì thì chúng ta đôi lúc khó có thể tránh khỏi sai sót. Trường hợp nhẹ thì có thể bỏ qua nhưng đối với những trường hợp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến người và của thì chủ đầu tư, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Đặc biệt là những nghề như xây dựng, bác sĩ, luật sư,… 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng, thi công giám sát 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng sẽ giúp người mua giảm được phần nào gánh nặng cả về vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, loại hình bảo hiểm này cũng sẽ hỗ trợ tối đa bằng nhiều hình thức khác nhau giúp đỡ bên thứ ba (người bị thiệt hại) góp phần duy trì các mối quan hệ hợp tác làm ăn tốt đẹp. 

2. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát có bắt buộc không? 

Theo luật xây dựng số 50/2014/ QH13 do Quốc hội ban hành năm 2014 có quy định tại điều 9: Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng, mục 2 có ghi rõ trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng như: “Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.” 

Mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng

3. Phạm vi và thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng. 

Phạm vi bảo hiểm.

Đơn vị bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau: 

 • Tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh do hành động sơ suất, bất cẩn của người được bảo hiểm trong quá trình thực hiện công việc thi công, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng thuộc phạm vi bảo hiểm. 
 • Yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba lần đầu tiên được đưa ra (từ một sự kiện bảo hiểm) đối với người được bảo hiểm và được bên mua thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn, bao gồm cả chi phí trả cho luật sư do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc do người được bảo hiểm chỉ định. 
 • Các khoản lệ phí, chi phí khác phát sinh từ việc điều tra, chỉnh lý, bào chữa liên quan đến sự kiện bảo hiểm nhưng không bao gồm tiền lương trả cho người lao động hoặc người quản lý ký kết hợp đồng lao động với người được bảo hiểm. 

Thời hạn bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực công việc tư vấn cho đến hết thời gian bảo hành công trình theo đúng quy định pháp luật. 

Trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 30 ngày, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm sẽ không vượt quá thời hạn bảo hiểm. Tổng số phí bảo hiểm (tạm tính) được xác định căn cứ vào dự toán giá trị hợp đồng tư vấn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Việc quyết toán phí bảo hiểm thực hiện theo quy định tại khoản 6 điều này. 

Xem thêm: 

4. Các điểm loại trừ trong bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng. 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế và giám sát không bồi thường cho người được bảo hiểm đối với các khiếu nại:

+ Phát sinh từ việc mất khả năng thanh toán của người được bảo hiểm

+ Đối với tổn thất mà người được bảo hiểm đã hoặc có thể đã mua bảo hiểm theo một Quy tắc bảo hiểm xây dựng, lắp đặt

+ Đối với tổn thất mà dự kiến được khả năng xảy ra rủi ro cao hoặc rủi ro đã được chấp nhận bằng việc chọn phương pháp hoặc vật liệu đặc biệt cho mục đích hạ chi phí và đẩy nhanh công việc

+ Tổn thất được gây ra do việc áp dụng phương pháp hoặc tính toán mà việc ứng dụng chưa được thử nghiệm công nhận.

+ Tổn thất đã được thông báo trước ngày hiệu lực bảo hiểm

+ Người được bảo hiểm đã biết hoặc đáng ra phải biết nếu tiềm tàng khả năng dẫn đến một khiếu nại

+ Tổn thất phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng

+ Phát sinh từ trách nhiệm của người khác mà người được bảo hiểm gánh chịu bằng thỏa thuận riêng, trừ trường hợp trách nhiệm đó mặc nhiên thuộc người được bảo hiểm dù có thỏa thuận riêng đó hay không

+ Phát sinh từ hành vi của một cá nhân, công ty, đối tác hoặc liên doanh liên quan đến người được bảo hiểm mà không nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm

+ Người được bảo hiểm với vai trò là chủ thầu

+ Phát sinh từ việc vi phạm thương hiệu, bằng sáng chế, quyền sở hữu trí tuệ

+ Phát sinh từ việc sở hữu, thuê mướn, vận hành, sử dụng, sửa chữa bất kỳ tài sản nào, bao gồm thiệt hại tài sản do người được bảo hiểm sở hữu, chiếm dụng, đi thuê

+ Tài sản thuộc sự kiểm soát quản lý của người được bảo hiểm hoặc nhân viên của người được bảo hiểm

+ Do bất khả kháng (ví dụ động đất)

+ Tổn thất phát sinh từ việc sản xuất, bán hoặc cung cấp sản phẩm

+ Thương tật của nhân viên của người được bảo hiểm trong quá trình làm việc cho người được bảo hiểm

+ Tổn thất phát sinh từ việc không thể hoàn tất đúng thời hạn các bản vẽ, bản chi tiết kỹ thuật

+ Chi phí sửa chữa hoặc thiết kế lại bản vẽ, bản chi tiết kỹ thuật

+ Phát sinh từ việc ước tính chi phí xây dựng, chi phí phát sinh; phát sinh từ thiệt hại tài chính và phạt

+ Không giám sát tốt công tác kế toán hoặc từ các hoạt động tư vấn tài chính

+ Hành vi gian dối, lừa đảo, cố ý, bất cẩn của người được bảo hiểm, các tư vấn, nhà thầu phụ hoặc đại lý của người được bảo hiểm

+ Tổn thất tài chính thuần và tổn thất do bị phạt

+ Tổn thất, thương tật phát sinh từ:

 • Phóng xạ, hạt nhân
 • Ô nhiễm, nhiễm bẩn
 • Chất Amiăng
 • Chiến tranh, nội chiến, đảo chính, cách mạng, khủng bố

+ Bất kỳ tổn thất, thương tật phát sinh từ “nấm”, “mốc meo”

+ Có thể quy cho các khoản thanh toán, hoa hồng, tiền thưởng, quyền lợi hoặc đặc ân, các khoản đóng góp vì mục đích chính trị

+ Liên quan đến thóa mạ hoặc vu khống. 

5. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng 

Đối với các công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng và không thuộc các loại công trình xây dựng đê, đập, cảng, bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi,…

Phí bảo hiểm đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị hợp đồng tư vấn, cụ thể như bản sau: 

    Giá trị hợp

đồng tư vấn

 

Đến 10 tỷ đồngTrên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồngTrên 20 tỷ đồng đến 40 tỷ đồngTrên 40 tỷ đồng đến 60 tỷ đồngTrên 60 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng
Giá trị công trình xây dựng
Dưới 40 tỷ đồng1,2%1,52%
Trên 40 tỷ đồng – 60 tỷ đồng0,85%1,12%1,19%
Trên 60 tỷ đồng – 80 tỷ đồng0,8%1,05%1,16%1,27%
Trên 80 tỷ đồng – 100 tỷ đồng0,75%0,95%1,07%1,18%1,34%
Trên 100 tỷ đồng – 120 tỷ đồng0,70%0,88%0,99%1,11%1,25%
Trên 120 tỷ đồng – 160 tỷ đồng0,65%0,85%0,94%1,10%1,22%
Trên 160 tỷ đồng – 200 tỷ đồng0,60%0,76%0,85%0,95%1,07%
Trên 200 tỷ đồng – 400 tỷ đồng0,51%0,66%0,76%0,85%0,95%
Trên 400 tỷ đồng – 600 tỷ đồng0,44%0,60%0,66%0,76%0,85%
Trên 600 tỷ đồng –1.000 tỷ đồng0,41%0,57%0,60%0,69%0,82%

Mức khấu trừ: 

Mức khấu trừ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng 1% giá trị hợp đồng tư vấn hoặc một trăm (100) triệu đồng, tùy theo số nào lớn hơn.

6. Thủ tục mua bảo hiểm trách nhiệm tư vấn giám sát, xây dựng 

Để mua bảo hiểm trách nhiệm tư vấn giám sát, xây dựng quý khách xin vui lòng cung cấp các thông tin sau: 

 • Tên, địa chỉ công ty 
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Tên gói thầu tư vấn 
 • Giá trị gói thầu tư vấn (bao gồm VAT) 
 • Tên địa chỉ công trình được tư vấn. 

Trên cơ sở đó, bảo hiểm PJICO Sài Gòn sẽ xây dựng chương trình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế và giám sát hợp lý gửi quý khách hàng. 

Ngoài ra, khi xảy ra tổn thất, quý khách hãy thông báo cho bảo hiểm PJICO Sài Gòn bằng điện thoại, văn bản. Đội ngũ nhân viên sẽ hướng dẫn quý khách hàng chi tiết các bước yêu cầu bồi thường. 

Nếu bạn đang cần tư vấn về mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng, hãy điền thông tin đầy đủ vào giấy yêu cầu bảo hiểm và gửi qua email: tannt.pjico@petrolimex.com.vn hoặc liên hệ hotline: 0902 642 058 (Mr. Tân) chúng tôi sẽ báo giá chi tiết cho bạn. 

Tham khảo: 

Luật số 50/ 2014/QH13 của Quốc Hội: Luật Xây Dựng

5/5 - (9 votes)
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.