Giảm 0,5% mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/06/2017

Bảo hiểm PJICO SÀI GÒN xin giới thiệu tới các bạn thông báo mức đóng BHXH năm 2017.

giảm mức đóng bảo hiểm xã hội 2017

Theo đó, căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, ngày 22/5/2017, BHXH TP. Hồ Chí Minh thông báo mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 01/6/2017 của người sử dụng lao động hằng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

 Quy định tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc :

Loại bảo hiểm

Đơn vị đóng

Người lao động đóng

Tổng cộng

BHXH

(Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất)

17,5%

(đã giảm 0.5% so với trước đây)

8,0%

25,5%

Bảo hiểm y tế

3%

1,5%

4,5%

Bảo hiểm thất nghiệp

1%

1,0%

2,0%

Tổng cộng

21,5%

10,5%

32,0%

Ghi chú :

2.1/5 - (19 votes)
0 replies
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.