Mức khấu trừ trong bảo hiểm là gì?

Mức khấu trừ trong bảo hiểm là số tiền bạn phải trả trong một yêu cầu bồi thường bảo hiểm trước khi bảo hiểm bắt đầu thanh toán cho bạn.
Đó là phần trách nhiệm tài chính của bạn được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Bạn sẽ trả chi phí khấu trừ và công ty bảo hiểm đồng ý thanh toán cho bạn phần còn lại của tổn thất.

mức khấu trừ bảo hiểm là gì

1. Ví dụ về mức khấu trừ.

Hãy tưởng tượng các bạn tham gia bảo hiểm ô tô và mức khấu trừ của bạn là 1 triệu đồng. Khi xe của bạn xảy ra tai nạn và chi phí sữa chữa xe là 5 triệu đồng. Bạn sẽ trả 1 triệu đồng, công ty bảo hiểm sẽ chi trả 4 triệu đồng. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi thiệt hại của bạn là 1 triệu đồng ? Bạn sẽ chi trả toàn bộ thiệt hại, công ty bảo hiểm của bạn sẽ không phải trả gì.
Các khoản khấu trừ bảo hiểm không chỉ áp dụng cho bảo hiểm ô tô. Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm hàng hóa…. Đều áp dụng mức khấu trừ.

2. Bạn có thể xem các khoản khấu trừ của mình ở đâu.

Khoản khấu trừ của bạn sẽ được liệt kê trong các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm. Nếu  bạn không chắc chắn hiểu về khoản khấu trừ bảo hiểm của bạn, hay bạn không tìm thấy nó,hãy liên hệ với tư vấn viên hoặc gọi lên công ty bảo hiểm và yêu cầu họ giải thích chúng.

3. Ai là người quyết định mức khấu trừ sẽ là bao nhiêu ?

Là người mua bảo hiểm, bạn sẽ được lựa chọn một khoản khấu trừ mà bạn cho là phù hợp với mình. Chi phí khấu trừ càng cao thì chi phí bảo hiểm của bạn càng thấp.

Khi bạn chọn mức khấu trừ cao, rủi ro cho các công ty bảo hiểm sẽ ít hơn. Do đó, họ giảm phí bảo hiểm trong hợp đồng. Đây là mối quan hệ hợp tác cùng chia sẻ rủi ro giữa bạn và công ty bảo hiểm.

4. Mức khấu trừ trong các loại hình bảo hiểm.

4.1. Mức khấu trừ trong bảo hiểm xe ô tô.

  • Miễn thường / Khấu trừ : Không áp dụng mức khấu trừ ( 1.000.0000 đồng / vụ), đối với xe kinh doanh vân tải : Nghĩa là dưới 1 triệu đồng, PJICO sẽ không làm hồ sơ bảo hiểm, trên 1.000.000 đồng, PJICO sẽ chi trả hết.
  • Miễn thường / Khấu trừ : Không áp dụng mức khấu trừ ( 500.0000 đồng / vụ) đối với xe không kinh doanh vận tải: Nghĩa là dưới 500 ngàn đồng, PJICO sẽ không làm hồ sơ bảo hiểm, trên 500 ngàn đồng, PJICO sẽ chi trả hết.

Tùy vào từng công ty bảo hiểm, mà công ty áp dụng mức miễn thường có khấu trừ hay mức miễn thường không có khấu trừ. Hiện nay, PJICO đang áp dụng mức  khấu trừ 500.000 đồng/ vụ trong loại hình bảo hiểm xe ô tô.

Xem Thêm: 6 loại hình bảo hiểm ô tô mà chủ xe cần quan tâm

4.2. Mức khấu trừ trong bảo hiểm xây dựng.

  • Phần 1: Tổn thất vật chất

            + Rủi ro thiên tai: 100.000.000 đồng/mỗi vụ tổn thất ( Tổn thất dưới 100 triệu đồng, bảo hiểm sẽ không bồi thường, tổn thất trên 100 triệu đồng, chủ đầu tư sẽ chịu 100 triệu đồng, PJICO sẽ bồi thường phần còn lại).

            + Rủi ro khác: 20.000.000 đồng /mỗi vụ tổn thất ( Tổn thất dưới 20 triệu đồng, bảo hiểm sẽ không bồi thường, tổn thất trên 20 triệu đồng, chủ đầu tư sẽ chịu 20 triệu đồng, PJICO sẽ bồi thường phần còn lại).

  • Phần II: Trách nhiệm đối với Bên thứ ba (Chỉ áp dụng đối với thiệt hại về tài sản).

       + 100.000.000 đồng/mỗi vụ tổn thất.( ( Tổn thất dưới 100 triệu đồng, bảo hiểm sẽ không bồi thường, tổn thất trên 20 triệu đồng, nhà thầu sẽ chịu 100 triệu đồng, PJICO sẽ bồi thường phần còn lại).

Xem Thêm : Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng 2019

4.3. Mức khấu trừ trong bảo hiểm cháy nổ.

  • Mức khấu trừ : 5% giá trị tổn thất, tối thiểu 20 triệu đồng / 1 vụ : Mỗi vụ tổn thất, chủ tài sản sẽ chịu 5% giá trị tổn thất, tối thiểu là 20 triệu đồng.

4.4. Mức khấu trừ trong bảo hiểm tài sản.

  • Mức khấu trừ trong bảo hiểm tài sản cũng giống như trong bảo hiểm cháy nổ. Bảo hiểm cháy nổ là một nghiệp vụ nằm trong nhóm bảo hiểm tài sản.
Xem Thêm : Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2019

5. Mức khấu trừ tối thiểu là gì ? 

Đây là chính sách của các công ty bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm sẽ áp dụng mức khấu trừ tối thiểu trong mỗi hợp đồng. Bạn có thể tăng mức khấu trừ lên cao nhưng không thể hạ nó xuống thấp hơn.

6. Làm thế nào để bạn tiết kiệm tiền với một mức khấu trừ ?

Khi bạn chọn mức khấu trừ cao, bạn sẽ chi trả mức phí bảo hiểm thấp hơn. Thực tế mỗi năm bạn không có yêu cầu bồi thường, và với một mức khấu trừ cao, bạn sẽ tiết kiệm được 20% – 40% phí bảo hiểm.
Bạn có thể thay đổi điều khoản khấu trừ của bạn theo chính sách bảo hiểm của bạn để phù hợp với nhu cầu. Lưu ý rằng, nếu bạn có tần suất yêu cầu bồi thường cao, trong trường hợp đó, các công ty bảo hiểm sẽ áp dụng mức khấu trừ cao hơn với bạn.

7. Có công ty nào không áp dụng mức khấu trừ không ?

Hiện nay, đối với loại hình bảo hiểm vật chất xe ô tô, PJICO sẽ không áp dụng mức  khấu trừ, nhằm gúp chủ xe tiết kiệm tối đa mức chi phí. Bạn hãy liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0902 642 058 ( Tân) để được tư vấn về bảo hiểm ô tô hoặc  tham khảo bài viết về các loại hình bảo hiểm ô tô trước :

Xem Thêm : Các loại hình bảo hiểm xe ô tô
5/5 - (3 votes)
0 replies
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.