Chuyên mục chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Trong đó bao gồm các loại hình dịch vụ ô tô, hàng hóa, tài sản, xây dựng.

bảo hiểm xe ô tô chuyên dùng

Xe ô tô chuyên dùng là sao ? Phí bảo hiểm ô tô chuyên dùng ?

/
Theo TT91/2015/TT – BGTVT quy định về xe ô tô chuyên…
quy định tính khấu hao bảo hiểm xe ô tô

Quy định tính khấu hao trong bảo hiểm xe ô tô

/
Công ty bảo hiểm pjico quy định khi tiến hành bồi…
phân loại tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa

Phân loại tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

/
Trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường…
doanh nghiệp bồi thường tai nạn có được tính vào chi phí

Doanh nghiệp bồi thường tai nạn có được tính vào chi phí không ?

/
Trong quá trình tham gia giao thông đường bộ, đối…
giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô bắt buộc

Những giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông đường bộ

/
Theo luật giao thông đường bộ 2008 quy định các…