Quy định tính khấu hao trong bảo hiểm xe ô tô

Công ty bảo hiểm pjico quy định khi tiến hành bồi thường đối với bảo hiểm xe ô tô và bảo hiểm TNDS đối với tài sản những bộ phận thay mới, khi bồi thường phải trừ khấu hao đã sử dụng hoặc chỉ tính giá trị tương đương với giá trị của bộ phận được thay thế ngay trước lúc xảy ra tai nạn:
Quy định tính khấu hao do hao mòn sử dụng như sau:

1. Đối với các loại xe thông dụng:

  • Xe còn giá trị từ 85% trở lên hoặc xe sử dụng dưới 03 năm không tính khấu hao sử dụng;
  • Xe còn giá trị từ 70% đến dưới 85% hoặc xe đã sử dụng từ 03 năm đến dưới 06 năm tính khấu hao sử dụng 15%;
  • Xe còn giá trị trên 50% đến dưới 70% hoặc xe đã sử dụng từ 06 năm đến dưới 10 năm tính khấu hao sử dụng 25%
  • Xe đã sử dụng từ 10 năm đến 15 năm tính khấu hao sử dụng 35 %.
  • Xe đã sử dụng trên 15 năm tính khấu hao 50%

2. Đối với các loại xe như: Đầu kéo, Taxi, xe cho thuê tự lái, xe khách liên tỉnh.

Đối với các loại xe này mức tính khấu hao tất cả các bộ phận là 150% so với các mức khấu hao của các loại xe thông dụng tại mục I trên. Đối với những xe sử dụng từ 1 năm đến 3 năm áp dụng khấu hao 15%. Đối với những xe sử dụng dưới 1 năm không tính khấu hao.

3. Quy định khác:

Đối với một số bộ phận như: Săm lốp, ắc quy, bạt phủ (thùng xe tải) hoặc những bộ phận thay thế theo định kỳ như: Gioăng, phớt, lọc gió, lọc dầu, lọc xăng, vòng bi … phải tính phần trăm giá trị đã sử dụng tối đa không quá 50% (không áp dụng đối với điều khoản 004).
Lưu ý:

  • Số năm để tính khấu hao được xác định kể từ năm sản xuất của xe. Hiện nay có một số loại xe được nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng đã qua sử dụng, trong trường hợp này được xác định theo năm đăng ký lần đầu của xe tuy nhiên được tính bắt đầu từ giá trị còn lại 85% (theo tiêu chuẩn nhập  khẩu vào Việt Nam) thay vì 100% như xe mới.
  • Trường hợp phụ tùng thay thế mới đã được thay thế một lần thì thời gian tính khấu hao tính từ thời điểm thay thế gần nhất đến khi bị tai nạn (Tuy nhiên lần thay thế trước phải là thay thế mới và có đầy đủ chứng từ để chứng minh việc thay thế mới này).
4.5/5 - (8 votes)
0 replies
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.