Bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Bảo hiểm suất ăn công nghiệp là một loại hình bảo hiểm ngày càng quen thuộc đối với các đơn vị cung cấp suất ăn cho các doanh nghiệp. 

Trong những năm vừa qua, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe ngày càng được quan tâm. Những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra rất được dư luMua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng ở đâu?ận rất quan tâm. Với vai trò chia sẻ rủi ro đối với đơn vị cung cấp suất ăn, bảo hiểm suất ăn công nghiệp được xem là nhân tố không thể thiếu.

Bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Phạm vi bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

  1. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba như:
  • Thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật
  • Những tổn thất bất ngờ về tài sản

phát sinh từ hoạt động kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục “Ngành nghề kinh doanh”;

  1. Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng:
  • Bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn,
  • Đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản

về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Quy tắc bảo hiểm.

Phí bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

Hiện nay, tỷ lệ phí bảo hiểm suất ăn công nghiệp là 0.15%.

Ví dụ:

– Mức trách nhiệm                              :  1,000,000,000 VNĐ/mỗi vụ tổn thất.

– Tổng mức trách nhiệm                     :   2,000,000,000 VNĐ

Trong đó:

Về người:  20,000,000 VNĐ/người/vụ.

Phí bảo hiểm = 7.500.000 đồng ( Chưa bao gồm VAT).

Thủ tục mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

  1. Quý khách tải về mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ( tại đây).
  2. Điền thông tin vào mẫu yêu cầu và gửi vào email: thetan1992@gmail.com
  3. Sau đó, chúng tôi sẽ lên mẫu hợp đồng bảo hiểm và gửi quý khách. Quý khách sẽ đồng ý xác nhận tham gia bảo hiểm qua email.
  4. Chúng tôi sẽ giao hợp đồng tận tay khách hàng và thu phí bảo hiểm.
5/5 - (4 votes)
0 replies
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.