Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên

Đối với hoạt động công chứng chứa đựng nhiều rủi ro, đặc biệt thiệt hại lớn tới người dân và công chứng viên. Với việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên, người tham gia bảo hiểm sẽ an tâm hơn vì đã có bên thứ 3 giải quyết rủi ro cho mình.

1. Khái niệm về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên.

Với quy định của bộ Luật công chứng, những cá nhân hoặc tổ chức thực hiện việc công chứng phải có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại gây ra do lỗi của công chứng viên trong quá trình hành nghề công chứng. Những văn phòng, tổ chức công chứng có nghĩa phụ phải hoàn thành các bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp cho công chứng viên làm việc trong tổ chức của mình.

Quy định này có lợi cho cả đôi bên là người công chứng và người dân vì khi có rủi ro xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng. Người công chứng viên sẽ không mất tiền túi mà người dân cũng được bồi thường thỏa đáng.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên.

  • Đối với công chứng viên có đủ năng lực hành nghề theo quy định và tham gia vào các tổ chức, văn phòng công chứng.
  • Những cá nhân và tổ chức có liên quan đến nghề nghiệp công chứng.
  • Các văn phòng công chứng có đầy đủ tư cách pháp lý hoạt động nghề công chứng.

3. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng.

  • Với việc tham gia vào bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng, các công chứng viên hoặc phòng công chứng sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường theo hạn mức ký kết trong giấy chứng nhận Bảo hiểm đối với những khiếu nại hợp pháp nhằm chống lại người được bảo hiểm. Điều kiện là người được bảo hiểm đã vi phạm các quy định về nghề nghiệp công chứng viên do trong quá trình hành nghề đã phát sinh các lỗi không cố ý, sai sót do nhầm lẫn trong thời gian được bảo hiểm.
  • Công ty bảo hiểm cũng bồi thường tất cả các chi phí phát sinh trong việc bào chữa, thuê luật sư hoặc các yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với sự đồng ý bằng văn bản chính thức, đồng thời các khoản phí này không được vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm phải trả một số tiền vượt qua mức trách nhiệm bồi thường của bên thứ 3 thì trách nhiệm của PJICO đối với các khoản chi phí, phí tổn đó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ giữa hạn mức trách nhiệm bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm với tổng số tiền Người được bảo hiểm phải chi để giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba.

4. Mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên.

Để biết được mức phí bảo hiểm nghề nghiệp công chứng viên một cách chính xác nhất thì các bạn nên liên hệ với các công ty, đơn vị cung cấp bảo hiểm. Dựa vào số lượng người đăng ký, hạn mức bảo hiểm trách nhiệm và quy mô hoạt động của văn phòng công chứng mà bạn sẽ biết được mức phí mình phải đóng bảo hiểm là bao nhiêu.

5. Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên.

Nếu như quý khách có nhu cầu mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên thì quý khách vui lòng gửi qua email: tannt.pjico@petrolimex.com.vn các thông tin gồm:

  • Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân công chứng viên.
  • Hạn mức trách nhiệm nghề nghiệp mong muốn
  • Số lượng đăng ký bảo hiểm trách nhiệm

Ngoài ra, quý khách có thể gọi đến hotline: 0983 425 058 / 0902 642 058 để chúng tôi tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Cám ơn các bạn đã quan tâm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.