Bảo hiểm gian hàng vincom, SaiGon Center

Hiện nay, tại các trung tâm thương mại như SaiGon Center, CoopMart, Emart, AEON…. luôn là những điểm mua sắm nổi bật, thu hút rất nhiều khách hàng đến mua sắm hàng ngày.

Trong các trung tâm thương mại, sẽ có rất nhiều gian hàng khác nhau, với rất nhiều sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc phải mua bảo hiểm là điều bắt buộc khi bạn tham gia hoạt động kinh doanh trong trung tâm thương mại.

Liên hệ tư vấn bảo hiểm : 0902642058

Trong bài viết này, Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các loại hình bảo hiểm bắt buộc khi hoạt động trong trung tâm thương mại:

Bảo hiểm gian hàng trung tâm thương mại

Bảo hiểm gian hàng trung tâm thương mại

1. Bảo hiểm thi công lắp đặt.

Khi bắt đầu vào thuê trong TTTM, bạn sẽ thi công gian hàng mình sắp thuê. Khi đó, bên trung tâm thương mại sẽ yêu cầu bạn mua bảo hiểm thi công gian hàng của mình.

Phần I. Thiệt hại vật chất.

Các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất đối với công việc xây dựng và lắp đặt cùng với các trang thiệt bị và vật tư cần thiết nhằm sửa chữa hoặc phục hồi gây ra bởi những rủi ro không bị lọai trừ trong điều kiện bảo hiểm và sửa đổi bổ sung kèm theo. Để tránh nhầm lẫn, các trang thiết bị được hiểu là các dụng cụ, máy móc và phương tiện hình thành hoặc là một phần không tách rời của cấu trúc vĩnh cửu.

Xem Thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng

Phần II. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bồi thường cho người được bảo hiểm theo số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm chi trả cho:

(i)            Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba (chết hay không chết)

(ii)           Thiệt hại hoặc tổn thất bất ngờ đối với tài sản của bên thứ ba

Mà những việc trên có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hoặc lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm ở Phần 1 và diễn ra tại hoặc ở địa điểm lân cận công trường xây dựng trong thời gian bảo hiểm bao gồm các chi phí pháp lý được chi trả bởi người khiếu nại và các chi phí hợp lý của người được bảo hiểm với điều kiện là đã được Người Bảo Hiểm đồng ý.

2. Bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ 3.

Khi bạn thi công gian hàng của mình, ngoài bảo hiểm thi công, trung tâm thương mại sẽ bắt bạn mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng ( Bảo hiểm cho bên thứ 3), để đảm bảo khi không may có sự có cho các gian hàng bên cạnh, do quá trình thi công, sẽ được đền bù.

Phạm vi bảo hiểm :

  1. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba như:
  • Thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật
  • Những tổn thất bất ngờ về tài sản

phát sinh từ hoạt động kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục “Ngành nghề kinh doanh”;

  1. Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng:
  • Bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn,
  • Đã phát sinh với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản

về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Quy tắc bảo hiểm.

3. Bảo hiểm cháy nổ gian hàng.

Khi gian hàng của bạn đi vào hoạt động, bạn sẽ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho gian hàng của bạn và loại hình bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho quá trình hoạt động kinh doanh.

Xem Thêm : Bảo hiểm cháy nổ

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm toàn bộ tổn thất, thiệt hại hay phá huỷ vật chất với những tài sản được bảo hiểm gây ra do bất kỳ một nguyên nhân nào không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm, bao gồm cả Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộcvà các điều khoản bổ sung.

3.7/5 - (3 votes)
0 replies
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.