Bảo hiểm lắp đặt máy móc, thiết bị

Bảo hiểm lắp đặt máy móc, thiết bị hay còn gọi là bảo hiểm mọi rủi ro trong quá trình lắp đặt có tên tiếng anh là Erection all risks (EAR) policy. 

Đây là loại hình bảo hiểm cho công việc lắp đặt máy móc riêng biệt, hay được lắp sau khi hoàn thành xong phần việc xây dựng, được tính vào cả tổng giá trị của hợp đồng xây dựng.

Bảo hiểm lắp đặt máy móc, thiết bị

Bảo hiểm lắp đặt máy móc, thiết bị

1. Phạm vi bảo hiểm lắp đặt máy móc.

Bảo hiểm mọi tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hạng mục được kê khai tham gia bảo hiểm phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm lắp đặt của PJICO và các điều khoản bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

2. Mức khấu trừ trong bảo hiểm lắp đặt.

Mức khấu trừ là khoản tiền Bên A tự gánh chịu trong trường hợp có tổn thất xảy ra. Mức khấu trừ trong Hợp đồng bảo hiểm này được áp dụng như sau:

 • Rủi ro thiên tai : 30,000,000 đồng/mỗi vụ tổn thất.
 • Rủi ro trong quá trình chạy thử, bảo hành: 30,000,000/vụ tổn thất
 • Rủi ro khác       : 30,000,000 đồng /mỗi vụ tổn thất.

3. So sánh bảo hiểm xây dựng và bảo hiểm lắp đặt.

Trong một hợp đồng xây dựng/lắp đặt:

Nếu phần giá trị lắp đặt lớn hơn 50% giá trị hợp đồng, thì tên gọi sẽ là ” Bảo hiểm lắp đặt và trách nhiệm bên thứ 3″.

Nếu phần xây dựng lớn hơn 50% giá trị hợp đồng, thì tên gọi là ” Bảo hiểm xây dựng và trách nhiệm bên thứ 3″.

4. Quy trình bồi thường bảo hiểm lắp đặt.

 • Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, bên A phải:

–           Lập tức thông báo ngay cho bên B bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất.

–           Thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất hay thiệt hại ở mức thấp nhất.

–           Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho người đại diện hay giám định viên của bên B giám định các bộ phận đó.

–           Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của bên B.

–           Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp, cướp giật.

–           Cung cấp các tài liệu liên quan tới việc sửa chữa, khôi phục tài sản thiệt hại.

–           Yêu cầu khiếu nại bồi thường của bên A và

–           Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

Bên B sẽ chỉ bồi thường sau khi đã nhận được từ bên A đầy đủ các hoá đơn, chứng từ cần thiết để chứng tỏ rằng việc sửa chữa được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

 • Bên A cần cung cấp các hồ sơ khiếu nại sau:
 • Thông báo tổn thất (theo mẫu)
 • Báo cáo vụ việc (bao gồm diễn biến và nguyên nhân tổn thất)
 • Công văn khiếu nại chính thức (trong đó liệt kê chi tiết giá trị, khối lượng và số tiền khiếu nại)
 • Dự toán, thiết kế gốc của hạng mục thiệt hại (thuyết minh và bản vẽ, bản cứng và bản mềm); báo cáo địa chất, thủy văn; thư chấp thuận của chủ đầu tư, hợp đồng (của nhà thầu chính, nhà thầu phụ…)
 • Bản tiến độ thi công được duyệt, biện pháp thi công được duyệt (bao gồm bản vẽ) cho các hạng mục liên quan, bản sao tài liệu hoàn công liên quan tới hạng mục tổn thất
 • Nhật ký thi công (Bao gồm các thông tin về thời tiết, nhân công, máy móc và hạng mục thi công).
 • Hợp đồng thầu phụ gồm chi tiết công việc, giá
 • Bản vẽ khảo sát chi tiết các hạng mục trước và sau tổn thất; hình ảnh chụp trong quá trình tổn thất, sau khi tổn thất (nếu có); biện pháp sửa chữa được duyệt; biện pháp thi công/lắp đặt chi tiết bao gồm bản vẽ và thuyết minh; báo giá sửa chữa
 • Tất cả các tài liệu liên quan, hóa đơn chứng từ….chứng minh thương tật thân thể và/ hoặc tổn thất tài sản bên thứ 3 tùy từng trường hợp cụ thể.
 • Hóa đơn, chứng từ chứng minh việc sửa chữa hoặc thay thế đã được thực hiện, tùy từng trường hợp cụ thể.
 • Hồ sơ chứng từ liên quan đến các chi phí khác (nếu có).

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường và bên B đã nhận được báo cáo giám định cuối cùng (trong trường hợp có giám định độc lập) , Bên B có trách nhiệm bồi thường tổn thất cho Bên A. Nếu vụ tổn thất phức tạp thuộc trách nhiệm bảo hiểm , sau khi có đề nghị của bên A, Bên B xem xét tạm ứng trước một khoản tiền tối đa là 50%/ tổng số tiền bồi thường ước tính cho Bên A để Bên A nhanh chóng ổn định tình hình và đảm bảo tiến độ thi công.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.