Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa

Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ là một trong những phương thức vận chuyển hàng hóa được sử dụng nhiều nhất. Với những ưu điểm là linh hoạt về thời gian, lựa chọn loại xe phù hợp nhằm tiết kiệm được chi phí cho phù hợp đối với các loại hàng hóa và số lượng hàng hóa. Bên cạnh đó, việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ sẽ đưa hàng hóa tới địa điểm chính xác mà không cần qua một phương tiện trung gian nào.

Tuy nhiên, vận chuyển hàng hóa đường bộ thì tiềm ẩn rủi ro rất lớn do có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Ngoài việc cẩn thận trong việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thì có thêm một giải pháp quản trị rủi đó là mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ. Hãy nghĩ đây là một khoản chi phí hoặc khoản đầu tư bỏ ra nhằm quản lý những rủi ro tiềm ẩn trong tương lai.

1. Phạm vi bảo hiểm hàng hóa.

PJICO nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, PJICO sẽ thanh toán cho chủ xe số tiền mà chủ xe phải bồi thường theo quy định của bộ luật dân sự đối với những thiệt hại về hàng hóa vận chuyển trên xe cho chủ hàng.

Ngoài ra PJICO còn thanh toán cho chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

  • Ngăn ngừa và giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa.
  • Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả tai nạn.
  • Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của PJICO (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

2. Các loại hàng hóa đặc biệt.

Các loại hàng hóa sau đây chỉ được bảo hiểm với điều kiện chủ xe có hợp đồng thỏa thuận riêng đối với PJICO.

  1. Vàng, bạc, đá quý ( dạnh nguyên thủy hoặc đã tinh chế).
  2. Đồ cổ, tranh nghệ thuật quý hiếm.
  3. Tiền, các loại ấn chỉ, hóa đơn có giá trị như tiền.
  4. Thi hài, hài cốt.
  5. Chất phóng xạ.

3. Mức khấu trừ trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa.

Trong mỗi vụ khiếu nại bồi thường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, PJICO áp dụng mức miễn thường có khấu trừ là 0,5% mức trách nhiệm bảo hiểm và tối thiểu không thấp hơn 500.000 đồng/ vụ 

Ví dụ để các anh ( chị ) hiểu rõ hơn về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa.

 

Tải File : Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển theo xe. 

Lưu ý: Chủ xe tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc tại PJICO, thì mới được cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe.

Xem thêm : Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc PJICO
3/5 - (2 votes)
0 replies
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.