Chuyên mục chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Trong đó bao gồm các loại hình dịch vụ ô tô, hàng hóa, tài sản, xây dựng.

các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

/
Hiện nay, rất nhiều người đã tin tưởng và sử…

Mẫu hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

/
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -…
Mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ chung cư, nhà tư nhân

Mẫu hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân, chung cư

/
Sau sự cố và những hậu quả khủng khiếp xảy ra…
Nghị định 23 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nghị định 23 về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018

/
Ngày 23/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số…
mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

/
Cơ sở kinh doanh có lẽ là tài sản có giá trị nhất…

Tìm hiểu kiến thức cần thiết về bảo hiểm hàng hóa tại Việt Nam

/
Quyết định có hay không mua bảo hiểm vận chuyển…

Quy định về mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

/
Liên Bộ Tài chính, Bộ Công an đã ban hành Thông tư…

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì ?

/
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp được thiết…

Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 trong xây dựng là gì?

/
Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba là loại…