Posts

bảo hiểm cháy nổ khách sạn

Khách sạn, nhà nghỉ phải mua bảo hiểm cháy nổ

/
Sự an toàn của khách hàng là điều quan trọng nhất…

Tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (Cập nhật 2019)

/
STT Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ Mức…
Mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ chung cư, nhà tư nhân

Mẫu hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân, chung cư

/
Sau sự cố và những hậu quả khủng khiếp xảy ra…
Nghị định 23 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nghị định 23 về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2018

/
Ngày 23/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số…
mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Mẫu hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

/
Cơ sở kinh doanh có lẽ là tài sản có giá trị nhất…
bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

Mua bảo hiểm cháy nổ cho nhà chung cư

/
Hiện nay, nhiều chủ căn hộ không hề biết có quy…

Bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng và những điều cần biết

/
Nhà xưởng là nơi có nguy cơ cháy nổ xảy ra rất…

Quy định về mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

/
Liên Bộ Tài chính, Bộ Công an đã ban hành Thông tư…

Bảo hiểm cháy nổ 2019

/
Chúng ta nghĩ gì về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc?…